سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک دوستان
درخت دوستی
روستای شیرازآباد
گنابادسیتی
باشگاه جوانان روستای روچی
آشنایی با روش یادگیری خدماتی
روستای استاد
روستای وفس
روستای بیلند
روستای حاجی آباد
گنابادشناسی
اخبارگناباد
کانون فرهنگی نوغاب
باشگاه کشاورزان جوان خلیل آباد
روستای اسفرجان
روستای شاهکوه
روستای قرن آباد
روستای دماب
روستای مهموئی
سازمان مرکزی تعاون روستائی
ایران ترویج
روستای ملوند
روستای کریت
روستای‌ پاکدشت‌
روستای دستگرد بیرجند
روستای مرانک
پایگاه خبری گناباد
آباد باد گناباد
جامع ترین سایت روستاشناسی ایران
سایت مهدی زنگوئی
شهر برزک
روستای ازناوه
روستای کزج
روستای کلات گناباد
روستای سقی
روستای دشتیاری
بچه های روستا
خبرگزاری روستا
گالری عکس شهرستان
سایت اطلاع رسانی فرش ایران
کارپتور
روستای خان آباد
موسسه توسعه روستایی ایران
روستای جزین
روستای خیبری
روستای دلوئی
باشگاه کشاورزان جوان روستای بیمرغ
روستای بقمچ
روستای نیور
روستای بغداده
روستای هدک
روستای نجم آباد
روستای نجم آباد گناباد
باشگاه کشاورزان جوان اسجیل
دنیای مجازی
باشگاه کشاورزان جوان روستای کلیدر
دهیاری گیسور
روستای زیبد
باشگاه کشاورزان جوان روستای صدخرو
پایگاه اطلاع رسانی شورای روستای سقی
روستای برگو
پایگاه تصاویر روستای سنو
گناباد20
روستای نوق
وبگاه روستای کوشه

فراخوان نامگذاری معابر روستا

فراخوان نامگذاری معابر روستا

شورای اسلامی روستای سنو در راستای مصوبه مورخ 16/7/1395 در نظر دارد نسبت به نامگذاری تعدادی از معابر و اماکن سطح روستا اقدام نماید؛ لذا از کلیه اهالی و صاحب نظران دعوت می شود اسامی پیشنهادی خود را حداکثر تا مورخ 25/9/1395 را به یکی از طرق ذیل و ترجیحاً با ذکر دلایل توجیهی به شورای اسلامی روستا اعلام نمایند:

 اماکن مورد نظر:

v       خیابان حد فاصل میدان زعفران تا روبروی مجتمع فرهنگی امام خمینی مهدیه

v       خیابان حد فاصل میدان شهدا به طرف اورژانس و خانه بهداشت

v      خیابان حد فاصل میدان شهدا به طرف ساختمان دفتر برق

v      خیابان حد فاصل میدان زعفران به طرف سالن ورزشی (در دست احداث)

v      شهرک مسکونی جدید الاحداث ابتدای روستا

 توضیحات:

§         در پیشنهادات ارسالی تناسب  میان اماکن موجود در خیابان و نام های پیشنهادی لحاظ گردد.

§         از ارسال نام های تکراری سایر اماکن نامگذاری شده سطح روستا خودداری گردد.

§      در این پیشنهادات ویژگیهای بومی - محلی و ظرفیتهای شاخص و متمایز روستا  از نظر طبیعی ، فرهنگی ، مذهبی و ... مورد توجه قرار گیرد.

§         برای هر مسیر حداکثر 3 نام پیشنهاد گردد.

نحوه ارسال پیشنهادات:

o        ارسال کتبی به آدرس دهیاری روستای سنو

o        ارسال به ایمیل: shora.seno@chmail.ir

o        ارسال به شماره تلگرام: 09396227072

 

روابط عمومی شورای اسلامی روستای سنو» نظر
بایگانی
پاییز84
زمستان 84
اردیبهشت85
خرداد85
تیر85
مرداد85
شهریور85
مهر85
آبان85
میراث فرهنگی وگردشگری سنو
زمستان 85
بهار86
تابستان 86
مهر86
آبان 86
آذر86
دی 86
بهمن86
فناوری اطلاعات روستاتی سنو
اسفند86
فروردین87
ارد یبهشت 87
خرداد87
خرداد 1387
تیر 1387
مرداد 1387
آبان 1387
آذر 1387
دی 1387
بهمن 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
آذر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
فروردین 89
اردیبهشت 89
خرداد 89
تیر 89
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
بهمن 89
دی 89
اسفند 89
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
فروردین 93
اسفند 92
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95