سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

لینک دوستان
درخت دوستی
روستای شیرازآباد
گنابادسیتی
باشگاه جوانان روستای روچی
آشنایی با روش یادگیری خدماتی
روستای استاد
روستای وفس
روستای بیلند
روستای حاجی آباد
گنابادشناسی
اخبارگناباد
کانون فرهنگی نوغاب
باشگاه کشاورزان جوان خلیل آباد
روستای اسفرجان
روستای شاهکوه
روستای قرن آباد
روستای دماب
روستای مهموئی
سازمان مرکزی تعاون روستائی
ایران ترویج
روستای ملوند
روستای کریت
روستای‌ پاکدشت‌
روستای دستگرد بیرجند
روستای مرانک
پایگاه خبری گناباد
آباد باد گناباد
جامع ترین سایت روستاشناسی ایران
سایت مهدی زنگوئی
شهر برزک
روستای ازناوه
روستای کزج
روستای کلات گناباد
روستای سقی
روستای دشتیاری
بچه های روستا
خبرگزاری روستا
گالری عکس شهرستان
سایت اطلاع رسانی فرش ایران
کارپتور
روستای خان آباد
موسسه توسعه روستایی ایران
روستای جزین
روستای خیبری
روستای دلوئی
باشگاه کشاورزان جوان روستای بیمرغ
روستای بقمچ
روستای نیور
روستای بغداده
روستای هدک
روستای نجم آباد
روستای نجم آباد گناباد
باشگاه کشاورزان جوان اسجیل
دنیای مجازی
باشگاه کشاورزان جوان روستای کلیدر
دهیاری گیسور
روستای زیبد
باشگاه کشاورزان جوان روستای صدخرو
پایگاه اطلاع رسانی شورای روستای سقی
روستای برگو
پایگاه تصاویر روستای سنو
گناباد20
روستای نوق
وبگاه روستای کوشه

شعری در وصف سنو

یادُم میِهِ از سنو وباغای سنو از دال و درخت وکوچه باغای سنو

از دامن دشت وپهن? سبز کبود از وسعت بیکران صحرای سنو

از میوه و زعفران وگندم وجوُ از خِستّک وبادُم و جوزای سنو

بنشین که برای تو موُ تعریف کُنُم از وّضع سنو وکارِبارای سنو

هر نقط? دِه برای موُ خاطراست پائین ده وُ وسط وُ بالای سنو

مِهرَش به دِلم نشسته تا روز اَبد با مِهر ومُحبّت است هر جای سنو

اَبریشم آن مُشابهِ نقره خام هَمچوُ زِرِ سُرِخهِ زُعفِرونایِ سنو

یَک دانگ کهِ مِلکییه دوَ تا حَضرِتییه این است حسابِ اُوهای سنو

جالزِقه وُ مندیل وُ کلاه نِمِدی اینا دِه قِدیم بُده لباسهای سنو

کَلجُوشِ وُ خیگینه وُ آش وُ توگی اینا همه هستند غذاهای سنو

گُوُروُنی وُ خاک کِشی وُ خِرمنِ کوبی اینا هَمهِ هَست جزء کارای سنو

هر جا که قدَم زنان روُم شهر دِگر یادمُ میه از گشت وگذارای سنو

اَبنیه تاریخ زِ دوران قدیم برجاست حَموُم و اَسّیاهای سنو

یک یک همه رفتند به صندوق عَدَم خالی شده از نفر سراهای سنو

کوُ لطف وصفا وُ محبّتهای قِدیم برگو که چه شد بُرو بیاهای سنو

تا وقتِ که زنده ایم اِلهی بِبینم سرزنده وپاینده همه جای سنو

از جُور حوادث و بِلاهای خطیر اَز پا نِفتد قامت رعنای سنو

چون باغ اِرَم همیشه سَرسبز بُود آن منظر دشت سبز زیبای سنو

هر روز ز روز پیش بهتر باشد دیروز وُ امروز وُ فردای سنو

سراینده(بی غرض)


» نظر

اگر جسارت حضوروپذیرش مسئولیت بی مزد باشد

مقام معظم رهبری :مردم باید شرکت در انتخابات شوراهاراجدی بگیرند وبه این انتخابات توجه کنند ودر آن شرکت نمایند در سالی که پیش رو داریم دو انتخاب همزمان وتاثیر گذار درایران برگزارمیشود

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری وچهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا آنچه مسلم است شرکت وحضور باشکوه دراین انتخابات است ولی مسئله مهم تربرای روستا انتخابات شوراهای روستا است که نقش مستقیمی در اداره امور روستا را دارد وضرورتهای حضوراحساس تکلیف ووارد شدن به عرصه شورایی ومدیریت روستا ایست طبق دستور قرآن کریم که در آن خداوند می فرماید (وامرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر)شورای ومشورت جایگاه بالای برخوردای استوبر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی استان شهرستان بخش وروستا ونظایراینها از ارکان تصمیم گیری در اداره کشورند(اصل 7)ودر اصل صدم شوراهای اسلامی این طورمطرح شده است ،برای پیشبرد سریعتربرنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی وسایرامور رفاهی ازطریق همکاری مردم ،باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور روستا بانظارت شورای روستا صورت می گیرد که اعضا آن رامردم همان محل ازبین خودشان انتخاب می کنند خلاصه اینک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اذعان بر اصل مشارکت همگان درحدود پنچاه اصل حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان تاکید نموده است اهمیت این اصول مربوطه به قانون شوراهای اسلامی در قانون اساسی به اندازه است که قانون شورا هادر نخستین فرصت درکمترازیک سال ازعمرانقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب وسپس در سال 1361نوسط مجاس شورای اسلامی به تصویب رسید

در این راستا شورا های اسلامی شهرو روستایی تبلور حضور مردم، دیدگاهها، افکار، خواسته ها، نیاز ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده وچهارمین تجربه مشارکت عمومی مردم روستاهادر انتخاب مدیران روستایی کام دیگری در امور اجرایی روستایی درکشور است.حضور افرادبیشتر وتوانمنددر عرصه انتخابات برای کاندیدشدن نشانه بلوغ سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم یک روستا می باشد حضور افرادمختلف باعث حق انتخاب بیشتربرای مردم ورای دهنده گان می شوداگر کسی کاندید شد ورای هم نیاورد هیچ اتفاقی نیفتاده است زیر ا نه این است که حضور در شورا چیزی جز رضایی خدا وخدمت به خلق بدون هرکونه چشم داشتی ،اصل برحضوروادعای تکلیف است زیرا کاندیدا ها میداند که فردای انتخابات در صورت انتخاب شدن مسولیت سخت عمومی درانتظاراواست وبا این هدف حضورافراد خوشفکر واجرای و دلسوز را مطلبد.

زیرا مدیر محلی باید، درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی ومشارکت عمومی را خوب بداند. مدیریت محلی کارا، فکر کردن در محیط را می پرواند، وعامل تحلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی فضاهای روستایی است. در انتخابات محلی شاید بیشترمنتظررفتن یک فردباشیم تا دیگروارد خدمت به خلق و ردای شورا هم برای قامت فرد خاصی هم نیست وتکرار هرچهار سال یک بار انتخابات ورود رابرای همه مهیا می کند لیکن سر نوشت اصلی را مردم در روز انتخابات رقم می زنند باید پذیرفت که درجامعه ای که روح جوان ونو دمیده نشود کم کم به سوی خمودگی ودوچارروزمرگی خواهد شد پس نیازاست بعد از چند دوره مدیریت شورای وآماده شدن بستر مدیریت برنامه ریزی شده در مرحله که ومدیریت اجتماع روستاهابه بلوغ می رسددر روستا افرادی تازه نفس با افکاری نوگرایانه در کنا ر تجربه گران سنگ افراد باتجربه قرارگیرند تا به مدد تجربه ونیروی جوانی در راه پیشرفت سریعتر شویم (اگر جسارت حضوروپذیرش مسئولیت بی مزد باشد )مدیریت برنامه ریزی شده با اهداف ازپیش تعیین شده در توسعه روستای نقش اساسی را خواهد داشت وکسانی که از اکنون قسط وردی به عرصه انتخابات را دارد باید نقاط ضعف وقوت روستا راخوب بشناسد واز همین حالا برنامه های خود را مرور کند زیرا شورای شدن در یک روستا بافرهنک خاص خود اصل برمردم داری وجلب اعتماد مردم است که بزرگترین کمک درپیشبرد اهداف با جلب مشارکت مردمی خواهد بود زیرابدون مشارکت اهالی کاری از پیش نمی رود

شرایطانتخاب شوندگان در شورای روستا 1

-تابعت جمهوری اسلامی 2

-حداقل سن 25سال

3-سکونت حداقل یک سال متصلبه زمان اخذ رای درمحل

4- اعتقادوالتزام عملی به نظاممقدسجمهوری اسلامی وولایت مطلقه فقیه 5

-ابرازوفادرای به قانون اساسی

6-دار بودن سوادخواندن ونوشتن

 


» نظر

این طرح برای ما هیچ سودی جز پیشرفت روستا ندارد !

امروزه اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از ابزارهای شناخت توسعه صنعت فن آوری و رشد فرهنگی یک جامعه به شمار میرود، بنابراین وجود این فناوری در تمام مناطق دنیا متداول و ضروری است ، اینترنت کارتی به دلیل هزینه زیاد و سرعت پایین از دور فناوری های مدرن خارج شده و کم کم در حال پیوستن به تاریخچه راه اندازی دنیای مجازی است. اما اینترنت پرسرعت ADSL  با توجه به سرعت برای انجام امور روزانه در دنیای فناوری که حتی زندگی ساده نیز بدان وابسته است ، عجین شده! اما با توجه کمبود امکانات در مناطق محروم از جمله روستاها و هزینه ی نصب و راه اندازی اشتراک اینترنت پرسرعت برای روستانشینان و عدم بازدهی مناسب برای شرکت ها ، سخت افزار های مورد نیاز برای راه اندازی در هر منطقه ای نصب نمی شوند. با توجه به این مسائل و اشتیاق اهالی روستای سنوکه بدنبال فناوری روز هستند
بنابراین از تمامی همشهریان گرامی درخواست می کنیم حداقل همکاری لازم را برای ثبت درخواست بعمل آورند . حتی اگر ساکن روستا نیز نیستید فقط کافی است خویشاوندان ساکن در روستای خود را نسبت به مزاهایای وجود اینترنت پرسرعت در روستا آگاهی دهید
همیشه هر فناوری اثرات مثبت و منفی داشته است ، بیاییم با کمک هم مزایای مثبت این فناوری شگفت انگیز را در بین روستاییان نهادینه و گامی بزرگ برای پیشرفت و آبادانی روستایمان پیش ببریم .

جهت ثبت نام از سوی مشترکین روستایی سنو به مخابرات این روستا یا همان دفتر ICT مراجعه و با کمک مسئول مخابرات جناب آقای تقوی فرم مربوطه را تکمیل و امضا نمایید.

این طرح برای ما هیچ سودی جز پیشرفت روستا ندارد ! پس با چشم باز راه توسعه را هموار کنیم…

منتظر همکاری و یاری شما سروران گرامی هستیم …

با سپاس فراوان به امید پیشرفت ، و نه پســــرفت !

اطلاعیه (ثبت نام اینترنتپرسرعت)

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهایمحترم روستاهای سنو ،موسیرز وگوهردشت  رسانده میشود بعد از تلاش بسیار مسئولانروستا سرانجام تصمیم بر این شد که این روستاها نیز تحت پوشش اینترنت پر سرعت ADSL قرار گیرند.علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام به دفتر مخابرات روستای سنو مراجعه کنند

 


» نظر

حادثه ای که روستا را داغدار کرد

 

عصردیروز(پنچشنبه)خبری دردناک و شوک آور در روستا پیچید خبری که همه آرزو میکردند فقط در حد شایعه باشد. خبر مربوط به تصادف سعید سلیمانیحشتناک رانندگی برای2نفراز همشهریان عزیز مان بود

 بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر 3 جاده نوده به سنو  منجر به کشته و مجروح شدن راکب و ترک نشینان موتورسیکلت شد متاسفانه  در جریان این تصادف دست فلک حادثه ای را رقم زد که همه در ماتمش شیون کردند . جوان ناکامم سعید سلیمانی  را زودتر از آنکه تصورش کنیم به دیار باقی شتافت و اندوهی جبران ناشدنی را بر دلهایمان چیره کرد

ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدیده این حادثه وجبران چنین ضایعه ای بحق بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد.ضمن آرزوی علو درجات برای آن مرحوم از تمامی اهالی روستای سنو و تمامی عزیزانی که این نوشته را می خوانند استدعا می کنم برای مصدوم این صانحه که در بیمارستان بسر می برند دست به آسمان بردارند و از خالق یکتا بهبودی وشفای عاجل را بخواهند تا باشد که دعایی شما مردم نیک و نیک اندیش استجابت شود و این افراد به سلامت به میان کانون گرم خانواده خود برگردند

نویسنده: اصغر صادقیان

 

 


» نظر

هفتمین جشنواره بازیهای بومی محلی روستای سنو برگزار شد

این جشنواره باحمایت  اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان گناباد ،انجمن میراث فرهنگی روستای سنو ودهیاری سنو در سه رشته ( گال بازی ،پلخمو و قبو، )برگزار شد.

با توجه به اینگه بازی گال بازی سنو سال گذشته در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده بود این بازیها با اشتیاق وعلاقه خاصی برگزار شد مسابقه گال بازی با شرکت4تیم در این دوره از بازیهاانجام شد تیمها ابتدا در2گروه دو تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان مرحله اول 2 تیم  پیشکسوتان وتیم جزیره لی که بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند به مرحله دوم راه یافتند در این مرحله نیز 2تیم با همدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم جزیره لی توانست با نتیجه52 بر42 تیم پیشکسوتان را شکت دهد وبه مقام اول هفتمین دوره این مسابقات دست یابد اعضای تیم قهرمان عبارتند از:حسین فردمنش،اصغر حسنخانی،غلامرضا کاظمی،عباس محتشمی فر و محمد بوری.

در مسابقه پلخمو افرادی که برای شرکت در این مسابقه از قبل ثبت نام کرده بودند با قرار دادن هدف در فاصله 35متری ونشانه گیری با همدیگر به رقابت پرداختند که در مرحله پایانی از سه نشانگیر برتر آقایان محمد بوری ،ابوالفظل جاودانی وعلیرضا زنگویی که توانسته بودند هدف را مورد اثابت قرار دهندتجلیل به عمل آمد.،

در مسابقه قبو افراد بعد از ثبت نام به پرتاب سنگی که با نظر هئیت داوران تائید شده بود پرداختند که در این مسابقه هم آقای مجتبی کلاهی با پرتاب 95متر  توانست مقام اول و آقای احسان ملکی با پرتاپ 84 مقام دوم وآقای حسن عرب صاحبی که سال پیش توانسه بود مقام اول این مسابقات را از آن خود کند با پرتاپ74 متر در جایگاه سوم ایستاد

عضو انجمن میراث میراث فرهنگی و گردشگری روستای سنو نیز گفت: امروز یکی از دغدغه های بسیاری از کارشناسان فرهنگی دور شدن مردم کشورمان از هویت و تمدن خود است و مردم روز به روز از آداب نیک و پسندیده عقاید، عقاید و زندگی ساده گذشته دور می شوند حتی بازیهای سنتی و محلی جای خود را به بازیهای خشن کامپیوتری داده است.

ادامه مطلب...

» نظر
بایگانی
پاییز84
زمستان 84
اردیبهشت85
خرداد85
تیر85
مرداد85
شهریور85
مهر85
آبان85
میراث فرهنگی وگردشگری سنو
زمستان 85
بهار86
تابستان 86
مهر86
آبان 86
آذر86
دی 86
بهمن86
فناوری اطلاعات روستاتی سنو
اسفند86
فروردین87
ارد یبهشت 87
خرداد87
خرداد 1387
تیر 1387
مرداد 1387
آبان 1387
آذر 1387
دی 1387
بهمن 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
آذر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
فروردین 89
اردیبهشت 89
خرداد 89
تیر 89
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
بهمن 89
دی 89
اسفند 89
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
فروردین 93
اسفند 92
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95